25 Nederlandse wetenschappers roepen op tot een einde aan dierproeven

Geplaatst op door Sascha Camilli

Voorafgaand aan een Tweede Kamerdebat over dierproeven op 21 april heeft PETA een door 25 Nederlandse wetenschappers ondertekende brief gestuurd aan de onlangs benoemde minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, om hem aan te sporen de eerdere belofte van de regering om experimenten op dieren uit te faseren na te komen.

De brief roept de minister op om een nationaal actieplan te ontwikkelen voor het beëindigen van het gebruik van dieren in experimenten, met specifieke mijlpalen om ervoor te zorgen dat het doel wordt bereikt. Deze week voegde actrice Miryanna van Reeden zich bij PETA en sprak zich uit tégen dierproeven en vóór een nieuw, humaan onderzoekstijdperk.

De verbroken belofte

In 2016 heeft de regering haar ambitie uitgesproken om dierproeven af te bouwen en in 2025 een wereldleider in diervrije innovatie te zijn, maar de voortgang naar dat doel is vastgelopen. Het aantal dieren dat gebruikt wordt in experimenten is zelfs gestagneerd in plaats van af te nemen.

Uit een rapport van de regering van vorig jaar blijkt dat er in 2020 448.798 experimenten zijn uitgevoerd op dieren en dat er 398.036 dieren in kooien wegkwijnden zonder te zijn gebruikt voor experimenten, voordat ze uiteindelijk stierven of werden gedood. Uit het zicht van het publiek worden deze levende, voelende wezens vaak opgesloten in ruimtes zonder ramen in kooien met nauwelijks genoeg plek om te staan, laat staan om te klimmen, graven, scharrelen of spelen. Ze worden doorgaans gescheiden van hun familie en alles wat natuurlijk en belangrijk voor ze is wordt hen onthouden.

De oplossing

PETA merkt op dat Nederland al fantastische initiatieven heeft om de transitie naar diervrije testen te versnellen, maar wat elementen aan de actuele aanpak moet toevoegen. Het land moet dierproeven stopzetten op gebieden waarvan al is bewezen dat het gebruik van dieren er niet resulteert in vooruitgang voor de gezondheid van de mens, systematische herzieningen uitvoeren om meer onderzoeksgebieden te identificeren waarin dierproeven ook niet hebben geleid tot substantiële voordelen voor de mens, zorgen voor de infrastructuur om het ethische gebruik van menselijke vrijwilligers, materialen en gegevens te faciliteren, wetenschappers, docenten en toezichthouders opleiden in niet-dierlijke methoden en structurele subsidieregelingen tot stand brengen die prioriteit geven aan onderzoek zonder dieren.

Experimenten op dieren zijn onbetrouwbaar en achterhaald en de meeste behandelingen gebaseerd op deze gegevens, falen wanneer ze worden getest op de mens. We vragen de regering om PETA’s Research Modernisation Deal te gebruiken, die een blauwdruk biedt voor de overgang naar geavanceerde, voor de mens relevante, diervrije testmethoden zonder wrede en wetenschappelijk onveilige testen op dieren.

Wat kan jij doen?

Laat je stem horen: teken PETA’s petitie en vraag de regering om zich aan haar belofte te houden om proeven op dieren uit te faseren en een wereldleider te worden in diervrije innovatie in 2025.