Het milieu en vlees

Het is bekend dat het eten van vlees onvriendelijk is voor de miljarden dieren die elk jaar worden gedood voor hun vlees. Maar het doet ook onnoemelijke schade toe aan onze planeet: volgens de Verenigde Naties is het fokken van dieren voor voedsel “een van de top twee of drie belangrijkste bijdragers aan de meest ernstige milieuproblemen, op elke schaal van lokaal tot mondiaal”.

Hier is een overzicht van een aantal van de schadelijke milieueffecten van de vleesindustrie:

Klimaatverandering

Het fokken van dieren voor voedsel is een van de grootste bronnen van uitstoot van kooldioxide en de grootste bron van zowel distikstofmonoxide en methaan emissies, die allemaal belangrijke bijdragers zijn aan klimaatverandering. Het produceren van meststof voor gewassen om dieren te voeden, olie voor de vrachtwagens die ze naar het slachthuis brengen en elektriciteit om hun karkassen te bevriezen, vergt enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen en er komen daardoor enorme hoeveelheden kooldioxide vrij in de lucht. De miljarden dieren die over de hele wereld worden gehouden in de vee-industrie, produceren methaan tijdens de spijsvertering en de hectares beerputten gevuld met de ontbindende uitwerpselen van de dieren, zorgen voor maar liefst 65 procent van de distikstofmonoxide -uitstoot in de wereld.

Verontreiniging

Vleesproductie zorgt voor 80 procent van de stikstof en fosfor dat wordt gebruikt in de landbouw, volgens het milieuprogramma van de Verenigde Naties. De meeste van deze stoffen keren terug in het milieu door middel van afvalwater en uitwerpselen, en vervuilen wereldwijd land en water; brengen schade toe aan de plaatselijke fauna, de menselijke gezondheid en het diepzeeleven; doden vissen, bijen en amfibieën en creëren ecologische ‘zones des doods’ in de oceanen. Ook genereert de vee-industrie enorme hoeveelheden afvalwater, waardoor watervoorraden eveneens kunnen worden vervuild.

Wereldhonger

De wereld wordt geconfronteerd met een voedseltekort dat de allerarmsten het hardst raakt. Maar elk jaar wordt 760 miljoen ton graan gevoerd aan dieren in de vee-industrie, zodat mensen vlees kunnen eten. Dit is verschrikkelijk inefficiënt: het kan oplopen tot 16 kilo graan om slechts 1 kilo vlees te produceren. Alleen al ’s werelds vee consumeert een hoeveelheid voedsel dat gelijk is aan de calorische behoeften van 8,7 miljard mensen, meer dan de gehele menselijke bevolking op aarde. Als in plaats van het graan naar vee af te voeren, het gebruikt zou worden om mensen direct te voeden, zou er meer dan genoeg zijn voor iedereen.

Watervoorraden

Enorme hoeveelheden van Europa’s water worden gebruikt om dieren te fokken voor vlees- en zuivelproducten. Een veganistisch voedingspatroon vergt 1100 liter water per dag om het te produceren, terwijl een voedingspatroon op basis van vlees meer dan 15.000 liter per dag vereist. Dat betekent dat het equivalent van 50 badkuipen water nodig is om slechts één steak te produceren. Met het slinken van de zoetwatervoorraad van de aarde, kunnen we ons niet veroorloven om zulke grote hoeveelheden van deze kostbare hulpbron te verspillen, enkel en alleen om een culinaire gril te voeden.

Landgebruik

De veehouderij verbruikt ongeveer een derde van het land op de planeet. Het dunt bossen en graslanden uit, waardoor unieke ecosystemen worden omgezet in weilanden voor dieren. Veeteelt bijvoorbeeld, is gekoppeld aan vier vijfde van de ontbossing in het Amazonewoud. Het met de grond gelijk maken van bossen voor vleesproductie, leidt op zijn beurt tot problemen zoals bodemerosie en de uitstoot van broeikasgassen.

Wat u kunt doen

De eenvoudige oplossing is om veganistisch te gaan. Stoppen met vlees is echt een van de meest krachtige stappen die u kunt nemen om uw leven milieuvriendelijker en gezonder te maken. Het verlicht druk op ’s werelds kostbare grondstoffen, helpt klimaatverandering en honger in de wereld aan te pakken en vermindert drastisch uw eigen risico op levensbedreigende ziekten. Vergeet niet dat het ook nog eens de levens van honderden dieren zal redden!

FEITEN

  • Een verbazingwekkende 97 procent van de wereldwijde soja-gewassen worden gebruikt om dieren te voeden, niet mensen.
  • Vandaag de dag wordt ongeveer 30 procent van de landmassa van de aarde gebruikt om dieren te laten grazen of gewassen te laten groeien om hen te voeden.
  • Volgens onderzoek gepubliceerd door de American Journal of Clinical Nutrition, vereist het voedingspatroon van een vleeseter 17 keer meer land, 14 keer meer water en 10 keer meer energie dan het voedingspatroon van een vegetariër.
  • Overstappen naar een veganistisch voedingspatroon vermindert uw carbon footprint met gemiddeld 1,5 ton kooldioxide per jaar!