Geschiedenis in wording! Europese Commissie zegt verbod op kooien voor dieren in de veeteelt toe

Geplaatst op door Dan Howe

Vooruitgang! De Europese Commissie heeft plannen aangekondigd om kooien voor dieren in de veeteelt te verbieden na druk van meer dan 1.4 miljoen meelevende mensen, waaronder PETA-aanhangers.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan – en het besluit zal betekenen dat de 300 miljoen kippen, moedervarkens, kalveren, konijnen, eenden, ganzen, kwartels en andere dieren op veehouderijen in de EU binnenkort niet langer hun hele leven in krappe kooien gehouden zullen worden.

De kooien zullen tussen nu en 2027 geleidelijk worden afgeschaft.

“Dieren zijn gevoelige wezens en we hebben een morele, maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor dieren op veehouderijen dit weerspiegelen.”
– Stella Kyriakides, Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid

Wat is ‘Stop de kooien’?

Het Europese burgerinitiatief (ECI) ‘Stop de kooien’, dat in 2018 werd gelanceerd door 170 groepen, waaronder PETA en Compassion in World Farming, is een gezamenlijke reis geweest. Het doel? Het leven van meer dan 300 miljoen dieren die in de EU gevangen zitten in kooien en andere opsluitingssystemen minder ellendig te maken.

Het is het allereerste Europese burgerinitiatief inzake het welzijn van landbouwdieren dat is geslaagd.

De campagne omvatte evenementen in EU-landen en samenwerking met invloedrijke Europarlementariërs en beroemdheden om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie naar onze stemmen zou luisteren. In het kader van de campagne werden ook nieuwe undercoveronderzoeken gelanceerd, waaruit blijkt dat kwetsbare jonge kalveren op veehouderijen in de EU worden gekooid en geïsoleerd, eenden en ganzen op barbaarse wijze worden mishandeld voor foie gras, kwartels worden gehouden in krappe kooien met wel 80 vogels en konijnen hun hele leven doorbrengen in kooien die zo klein zijn dat ze nauwelijks rechtop kunnen staan, laat staan springen.

Wat is de volgende stap?

De Commissie is van plan “uiterlijk eind 2023 een wetgevingsvoorstel in te dienen om het gebruik van kooien voor alle in het initiatief genoemde diersoorten en -categorieën uit te faseren en definitief te verbieden”.

Eind volgend jaar zal de Commissie het voorstel evalueren, dat vervolgens de goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad van de EU zal behoeven. We houden je op de hoogte!

Wat jij kunt doen

Het beste wat je voor alle dieren kunt doen is stoppen met ze te eten. Bekijk ons vegan startpakket voor recepten en tips om vegan te worden. Daarmee maak je een wereld van verschil voor kippen, varkens en andere dieren.