Dieren gebruikt voor onderwijs en training

Verouderde onderwijsmethodes waarbij levende dieren worden gebruikt of dieren die worden gedood zodat ze ontleed kunnen worden zouden geen plek mogen hebben in moderne klaslokalen. Ten nadele van zowel studenten als dieren gaan deze onethische praktijken desalniettemin nog steeds door – op scholen, universiteiten en militaire trainingsfaciliteiten – ondanks de aanwezigheid van betere, humane alternatieven.

Onderwezen in wreedheid

In scholen verspreid over het land worden studenten gevraagd om dieren open te snijden, zoals ratten, kikkers en vissen in wrede ontledingspractica.

Ontleding is bijna net zo slecht voor kinderen als voor dieren. Onderzoeken hebben aangetoond dat deze bloederige activiteiten onverschilligheid jegens dieren en natuur bij studenten kan aanwakkeren, en vele anderen voelen zich zeer oncomfortabel met het gehele proces, en vinden de druk om de lichamen van dieren te verminken in een wetenschapslokaal een traumatiserende ervaring. Sommigen zijn voorgoed afgeschrikt van een carrière in de wetenschap. En het is natuurlijk niet nodig dat studenten dieren open snijden om de basisprincipes van anatomie en fysiologie te kunnen begrijpen, gezien vele humane lesmethodes bestaan zonder dieren, zoals computermodellen en geavanceerde simulators.

Universiteiten en scholen voor dieren- en medische geneeskunde

Als het aankomt op hoger onderwijs, hebben vele onderwijsinstituten een behoorlijk variërend beleid met betrekking tot het gebruik van dieren voor onderwijsdoeleinden. Veel dierenartsopleidingen kiezen er bijvoorbeeld specifiek voor geen dieren te gebruiken voor invasieve operatie oefeningen of gebruiken alleen dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. In plaats daarvan vinden de klinische operatie praktijkoefeningen plaats tijdens buitenschoolse uitwisselingen, waarbij studenten stage lopen bij een dierenartspraktijk en werken met dieren die daadwerkelijk veterinaire verzorging nodig hebben.

Veel Nederlandse universiteiten zijn helaas ook de thuisbasis van enkele beruchte proefdierlaboratoria, waar dieren als katten, muizen en apen angstaanjagende en pijnlijke procedures ondergaan als ze onder handen worden genomen door onderzoekers. Gezien het lesmateriaal binnen deze faciliteiten gebaseerd is op fysiologische en farmaceutische principes worden studenten wellicht verplicht om dieren open te snijden om fundamentele operatietechnieken uit te voeren, blootliggende organen van levende dieren te onderzoeken of de dieren zelfs te drogeren om hartaanvallen op te wekken tijdens experimenten.

Militaire trainingsoefeningen

Voor verschrikkelijke trauma trainingsoefeningen worden levende dieren zoals geiten en varkens neergeschoten, gestoken, ontleed, opgeblazen en verbrand tijdens oefeningen voor militaire chirurgen. Ondanks het feit dat moderne trainingsmethodes bestaan zonder dieren, zoals hightech simulators, die hebben bewezen effectiever te zijn in het voorbereiden van doctoren voor de frontlinie, blijven enkele landen – waaronder Nederland, de VS, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk – doorgaan met het gebruik van verouderde en onethische oefeningen met levende dieren.

PETA en onze internationale zusterorganisaties hebben hard campagne gevoerd tegen deze verschrikkelijke procedures en hebben zichtbaar grote vooruitgang geboekt op vele gebieden. In 2013 gaf Polen aan geen levende dieren meer te gebruiken voor trainingsmethodes op het aandringen van betrokken mensen. En in 2014 heeft het leger van de VS ingestemd om een einde te maken aan het gebruik van dieren in zes primaire onderdelen van de medische training.

De humane alternatieven

Door technologische ontwikkelingen bestaat er nu een grote verscheidenheid aan trainingsmethodes zonder dieren die hebben bewezen dat ze complexe anatomische en biologische processen net zo goed overbrengen – of zelfs beter dan – wrede, verouderde en milieu onvriendelijke proefdierlaboratoria, terwijl ze studenten respect voor dieren aanleren.

Deze methodes omvatten geavanceerde computersoftware en levensechte menselijke simulators. In tegenstelling tot ontleding en levende laboratoriumpractica met levende dieren, waarbij studenten één kans hebben om een procedure uit te oefenen om de vereiste inhoud te leren, stellen methodes zonder dieren studenten in staat om het materiaal te hergebruiken totdat ze bekwaam en zelfverzekerd zijn, zonder de afleiding van het mogelijk verminkenof schaden van een dier. En voor degenen die leren om mensen te behandelen in plaats van dieren, humane methodes die menselijke anatomie en fysiologie nabootsen zijn ook beschikbaar.

Studenten op vrijwel alle medische scholen worden nu onderwezen door middel van een combinatie van didactische methodes, menselijke patiënt simulators, interactieve computerprogramma’s, veilige onderwijsmethodes met mensen en klinische ervaring. Dit vertegenwoordigt aanzienlijke vooruitgang voor dieren, de samenleving en toekomstige generaties doctoren.

Wat u kunt doen

  • Als u een student bent, onthoud dan dat u altijd de vrijheid hebt om te weigeren deel te nemen aan lessen waarin dode dieren worden opengesneden.
  • Laat van u horen! Als u naar school gaat of de ouder bent van iemand die dat doet, vraag docenten dan om het ontleden van dieren geen onderdeel te laten uitmaken van het curriculum van het vak. Als u een leraar bent, biedt uw studenten dan een alternatieve practicum les aan, zoals het ontleden van planten.
  • Als u een student bent die geïnteresseerd is in het volgen van een wetenschappelijke opleiding, neem dan contact op met hogescholen en universiteiten om te vragen naar hun gebruik van dieren voordat u zich aanmeldt.
  • Als u bij een onderwijsinstelling werkt en verontrust bent over het gebruik van dieren, neem dan alstublieft contact op met PETA.
  • Help mee om druk uit te oefenen om de overheden van landen die nog steeds levende dieren gebruiken voor trainingsmethodes voor militaire oefeningen door hier actie te ondernemen.