Dierproeven voor medische experimenten

Ieder jaar ondergaan honderdduizenden dieren in Nederland pijnlijke en angstaanjagende behandelingen uitgevoerd door onderzoekers. Deze proeven zijn onverdedigbaar, zowel moreel als wetenschappelijk, en houden op vele manieren, op actieve wijze de medische vooruitgang tegen. Maar terwijl het publiek in het openbaar dierproeven bekritiseerd, falen veel politici en wetenschappelijke instituties om over te stappen op moderne technologieën zonder dieren die de potentie hebben om ontelbare mensen- en dierenlevens te redden.

Miljoenen slachtoffers

Volgens data van de overheid worden ongeveer een half miljoen dieren per jaar gebruikt voor experimenten in Nederland.

Ratten en muizen zijn de dieren op wie het meest wordt geëxperimenteerd in Nederland, maar andere slachtoffers zijn hamsters, konijnen, katten, honden, apen, kippen, vissen en paarden. Al deze dieren hebben de capaciteit om pijn en angst te voelen, en ze lijden enorm als ze worden vergiftigd, open gesneden, verblind, geëlektrocuteerd of geïnjecteerd met dodelijke ziektes in steriele, raamloze gevangenissen.

Veel van de onderzoeken die worden uitgevoerd in laboratoria op dieren zouden dierenwelzijnswetten overtreden als ze zouden gebeuren in een andere context, een onzinnige dubbele standaard gezien deze dieren net zo goed lijden als ze mishandeld worden in de kelder van een individu als in laboratoria. We weten niet alle details van de wreedheden die dieren worden aangedaan in universiteiten, farmaceutische bedrijven en andere instituties, maar undercover onderzoek levert een schokkende blik achter de schermen.

Geen excuus

Er ligt een fundamentele fout aan de grondslag van pogingen om dierproeven te rechtvaardigen. Men kan niet aan de ene kant beweren dat dieren zo op ons lijken dat de resultaten van proeven op hen relevant zijn voor mensen, maar aan de andere kant zo verschillend van ons zijn dat we alles met ze kunnen doen wat we willen, los van hoe pijnlijk of nutteloos het is.

Als het experimenteren op een persoon met een verstandelijke handicap in het voordeel zou werken van 1.000 kinderen, zouden we het dan doen? Natuurlijk niet. Ethiek dicteert dat de waarde van ieder leven op en van zichzelf niet verdrongen kan worden voor de potentiële waarde van het leven van iemand anders.

Dit is op dezelfde manier toepasbaar op dieren als op mensen. In het verleden werden experimenten uitgevoerd op gevangenen, mensen in concentratiekampen en andere kwetsbare groepen. We hebben dergelijke gruweldaden inmiddels terecht verboden, maar hebben tot nu toe gefaald om dezelfde logica toe te passen op intelligente en gevoelige dieren die lijden in laboratoriumkooien. 

Slechte wetenschap

Dierproeven zijn niet alleen moreel onverdedigbaar – het is ook gebrekkige wetenschap.

Dierproefonderzoekers gebruiken vaak argumenten die inspelen op emotionele gevoelens om zo te proberen te kunnen suggereren dat hun verouderde methodes de enige manier zijn om te helpen ziektes te genezen. Dit is simpelweg niet waar. In feite is de meest belangrijke trend van de afgelopen jaren, in moderne onderzoeken, juist de erkenning dat dieren zelden als een goed rolmodel fungeren voor het menselijke lichaam.

Het gebruiken van een gezond wezen van een geheel andere soort, op onnatuurlijke wijze een aandoening inbrengen die hij of zij normaal gesproken nooit zou oplopen, hem of haar houden in een onnatuurlijke en stressvolle omgeving, en proberen de resultaten toe te passen op de ziektes die van nature voorkomen bij menselijke wezens is op z’n minst dubieus. Fysiologische reacties op medicijnen variëren enorm van soort tot soort. Penicilline doodt cavia’s maar brengt niets te weeg bij konijnen; aspirine doodt katten en veroorzaakt geboorteproblemen bij ratten, muizen, cavia’s, honden en apen; en morfine, een kalmeringsmiddel voor mensen, prikkelt geiten, katten en paarden.

Een recent onderzoek in BMJ concludeerde dat er gebrek is aan overtuigend onderbouwend bewijs om te bewijzen dat onderzoek met dieren voordelen oplevert voor mensen of een effectieve bron van hulpmiddelen is.

Selectieve verslaglegging, slecht uitgevoerde onderzoeken en een onsystematische benadering leiden tot veel verkwistende, dure en overbodige onderzoeken. Bovendien hebben veel van de experimenten die uitgevoerd worden op dieren helemaal niets te maken met serieuze ziektes en worden simpelweg uitgevoerd uit nieuwsgierigheid, voor commerciële belangen of om de carrière van academici te bevorderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de duizenden muizen die tot aan de dood toe vergiftigd worden tijdens proeven voor Botox, ratten die worden gedwangvoederd met alcohol om te proberen een “middel tegen katers” te vinden, dieren die gedwongen worden om te roken door tabaksbedrijven en muizen die worden gevoed met pillen voor gewichtsverlies. Ieder van deze zinloze onderzoeken kosten dierlevens.

Er zijn andere manieren die beter zijn om nieuwe medicijnen en behandelingen te ontwikkelen. Klinische en epidemiologische onderzoeken op mensen, menselijk weefsel en op cellen gebaseerde onderzoeksmethodes, kadavers, geavanceerde en zeer betrouwbare menselijke patiënt simulators en computermodellen zijn betrouwbaarder, exacter, minder duur en humaner dan dierproeven.

Dierproeven blijven niet doorgaan omdat het de beste wetenschap is, ze blijven doorgaan vanwege de persoonlijke vooroordelen, gevestigde belangen en het conservatisme van de onderzoeker.

“Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat zelfs de meest belovende resultaten uit onderzoeken op dieren vaak falen tijdens proeven op mensen en zelden gebruikt worden voor klinische uitoefening.”

– Pandora Pound en Michael Bracken, BMJ

De wreedheid onthullen

Vanaf het begin hebben PETA en haar internationale zusterorganisaties gevochten om de mishandeling van dieren in laboratoria over de hele wereld te onthullen en stoppen. Meerdere onderzoeken van PETA US hebben de wreedheid aan het licht gebracht, van de mijlpijlzaak over de Silver Spring apen in 1981 tot een recentere onthulling over de verschrikkelijke moederlijke onthouding experimenten op baby apen door het Nationale Gezondheids Instituut in de Verenigde Staten.

Het aantal dierproeven blijft dalen, maar de ontwikkeling hiervan verloopt zeer traag. We zullen door blijven gaan met campagne voeren tegen experimenten op dieren totdat er in Nederland geen leed meer voorkomt in dierproeven.

Wat u kunt doen

  • Deel de boodschap en help onjuiste informatie te bestrijden omtrent dierproeven.
  • Sluit u aan bij PETA’s campagne om luchtvaartmaatschappijen te overtuigen te stoppen met het vervoeren van primaten voor proeven van Azië naar laboratoria in het Westen: [LINK TO AIR FRANCE PAGE].